کنسرت کوردی بانوان نیان - سنندج

محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر 

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه ۲۰ آذر

18:00 الی 21:00

400.000

پنجشنبه ۲۱ آذر

18:00 الی 21:00

400.000

جُنگ شب های تهران

محل برگزاری : مجموعه‌ ی فرهنگی و ورزشی تلاش

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

پنجشنبه 21 آذر

21:00 الی 23:00

500.000 الی 1.300.000