سمینار موفقیت - مهاباد

سالن برگزاری : تالار وحدت شهرداری

 

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۲۰ الی ۲۳

۱۵۰.۰۰۰

اجرای نمایش باب اسفنجی و دوستان - میاندوآب

سالن برگزاری : سالن ۱۷ شهریور

 

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
جمعه ۲۷ مرداد ۲۱ الی ۲۳

۱۵۰.۰۰۰ الی ۳۵۰.۰۰۰

کنسرت محمد علیزاده - سنندج

محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی سنندج

 

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
چهارشنبه ۱ شهریور ۲۱:۳۰ الی ۲۳:۳۰

۵۵۰.۰۰۰ الی ۷۰۰.۰۰۰

 

کنسرت کردی گروه ره سه ن - سنندج

محل برگزاری : سالن شماره ۱ پردیس سینمایی بهمن

تاریخ اجراساعت اجراقیمت بلیت (ریال)
جمعه ۳ شهریور ۲۰ الی ۲۲

۳۵۰.۰۰۰ الی ۴۰۰.۰۰۰

جمعه ۳ شهریور ٢٢ الی ۲٤

۳۵۰.۰۰۰ الی ۴۰۰.۰۰۰