کنسرت اشوان - سنندج

 محل برگزاری : سالن امام خمینی (ره)

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه 28 آذر

18:30 الی 20:30

600.000 الی 900.000

چهارشنبه 28 آذر

21:30 الی 23:30

600.000 الی 900.000

کنسرت فواد یاره و گروه سوارو - بوکان

 محل برگزاری : تالار سیمرغ

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

چهارشنبه 28 آذر

21:00 الی 23:00

200.000 الی 500.000

پنجشنبه 29 آذر

21:00 الی 23:00

200.000 الی 500.000

کنسرت محمدرضا گلزار - سنندج

 محل برگزاری : پردیس سینمایی بهمن

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

شنبه 1 دی

21:30 الی 23:30

800.000 الی 1.000.000