جشن عمو امید و فینگیلیها - سنندج

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر ، تالار فروردین

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

دوشنبه 31 تیر

18:00 الی 20:00

300.000 الی 800.000

 

کنسرت گروه ستران - سنندج

 محل برگزاری : مجتمع فرهنگی هنری فجر (فضای روباز)

 

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

قیمت بلیت (ریال)

جمعه ۴ مرداد

21:30 الی 23:30

400.000 الی 800.000