کنسرت فرزاد فرزین در سنندج لغو شد!
1394/3/7

کنسرت فرزاد فرزین در سنندج به علت عدم فروش کافی بلیت لغو گردید. لذا خریداران بلیت با مراجعه به مراکز فروش بلیت میتوانند جهت استرداد هزینه بلیت خود اقدام نمایند. آن دسته از عزیزان که بلیت را به صورت اینترنتی تهیه نموده اند ، با ارسال مشخصات خود شامل کد ملی ، نام و نام خانوادگی و شماره کارت بانکی به نام خریدار به ایمیل زیر برای استرداد هزینه خود اقدام نمایند:

info@parsbelit.com

این کنسلی از طرف پارس بلیت نبوده ، ولی خواهیم کوشید تا دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.


با تشکر - روابط عمومی پارس بلیت