کنسرت استاد ایرج خواجه امیری - سنندج

مکان سالن بر روی نقشه گوگل :