تئاتر خاندان چِن چی (شانۆی بنەماڵەی چێن چی)

انتخاب سانس

محل اجرا

 

آدرس سالن : بوکان ، خیابان شهید فهمیده ، مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ