کنسرت حسین صفامنش - سنندج

مدیر گروه : احسان میرضیایی


تهیه کننده : شاهو آسانی


رهبر ارکستر و تنظیم قطعات : برزو امیری

انتخاب سانس

محل اجرا

 

آدرس سالن : خیابان فردوسی - پردیس سینمایی بهمن - سالن شماره 1